Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenskarna ökar konsumtionen

2016-07-08 10:02
Foto: Pelle Nilsson

De svenska hushållens konsumtion utvecklades starkt i maj, trots ett svagare konsumentförtroende och det införda amorteringskravet på bolån.

Det uppger Swedbank-ekonomen Åke Gustafsson i en analyskommentar efter förmiddagens statistik från SCB som visade på en konsumtionsökning på 3,8 procent i årstakt, upp från +2,1 procent i årstakt i april.

Att april-tillväxten reviderades ned med 0,3 procentenheter kommer att tynga det andra kvartalets konsumtionssiffra något, men tremånadersperioden från mars-maj visar på en hälsosam ökning med 2,8 procent i årstakt, framhåller Swedbank-ekonomen.

"Detta, och faktumet att konsumtionsökningen är bred, indikerar att hushållskonsumtionen håller uppe bra trots ett svagt konsumentförtroende och amorteringskravet på bolån som infördes den 1 juni", resonerar han.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom