Svenskt exportchefsindex stiger

2017-05-18 10:11 Direkt Affärsvärlden
Containerhamnen i Gävle hamn. Foto: Kjell-Arne Larsson / IBL Bildbyrå

Business Swedens exportchefsindex steg till 62,8 under det andra kvartalet från 58,2 föregående kvartal.

Undersökningen genomförs bland exportansvariga i 225 företag. Ett exportchefsindex över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning, och tvärtom.

Uppgången totalt till 62,8 innebär den högsta nivån sedan andra kvartalet 2011.

Index ökade för alla delfrågor och samtliga ligger nu en bra bit över 50. Det signalerar markant förhöjd optimism bland exportföretagen.

Business Swedens chefekonom Lena Sellgren konstaterade vid en pressträff att de blev positivt överraskade och att det är en mycket stark barometer. Det kan till och med vara så att de underskattar utvecklingen.

"Nu har vi tre kvartal i rad med uppgång och då har vi en riktig trend. Produktion och investeringar tar fart och vi väntade oss en stark siffra, men kanske inte riktigt så stark", sade hon.

Prognossiffran har sett lite hackig ut, men nu finns tecken på en starkare utveckling även här. Det finns nu en ökad exportefterfrågan på samtliga regioner. Exportorderstockarna har varit relativt dyster, men ser bättre ut.

Index för förväntad exportefterfrågan totalt har stigit till 69,6 från 60,9. Bedömningen om Nordamerika har förbättrats till 65,8 från 56,5.

"Här kan man tänka att Nordamerika kommit bort från de värsta effekterna från Trump, han kan väntas gå fram med skattesänkningar medan det inte händer så mycket vad gäller protektionism", sade Lena Sellgren.

Det är samtidigt viktigt för företagen att ha en strategi för kommande händelser, som om till exempel det skulle bli riksrätt mot USA:s president Donald Trump.

Riskerna med USA är dock större än någonsin, och det finns en klar nedsida på marknaden. Frågan är hur mycket man får igenom av skattesänkningar och stimulanser. Aktörer i USA beskriver en optimism, men det är svårt att säga var företagen kommer att stå i höst.

"Jag tror inte det rasar ned men jag tror inte att det kommer vara riktigt så optimistisk", sade hon.

Detta gäller även brexit där det finns risker med ett bakslag, där investeringar kommer omlokaliseras.

"Men så länge som den brittiska och amerikanska ekonomin går bra finns det förutsättning för svenska att få avsättning för sina varor", sade hon.

Presidentvalet i Frankrike kan ha hållit tillbaka bedömningen, och här kan man tänka att Europa kan få ett lyft i kommande mätning då Emmanuel Macron vann.

Generellt förefaller det som om ekonomin blir relativt opåverkad av politiska händelser tills något verkligen förändras, företagen ändrar inte så mycket i sitt beteende förrän de ser att något verkligen hänt. Brexit är ett bra exempel, så länge företagen tror på den brittiska marknaden så kommer de fortsätta att investera. Frågan är om vi vant oss , och det kan vara så att man inte reagerar på sådant som terrordåd och geopolitiska händelser.

Hon tonade ned skillnaderna mellan företag i olika storleksklass eftersom det är svårt att dra statistiskt säkerställda slutsatser utifrån materialet. Generellt kan dock sägas att småföretagen inte är riktigt lika optimstiska som de större.

Index för nulägesbedömningen för exportförsäljningen totalt har stigit till 68,3 från 64,8.

Index för lönsamheten har stigit marginellt till 61,8 från 60,2. Denna uppgång kan ha fått stöd av att Riksbanken håller kronan svag. Business Sweden väntar sig att kronan håller sig i stort sett stabil med en möjlig svag försvagning, så utsikterna för lönsamheten ser relativt god ut.

Hon sade också att Business Sweden håller på att sammanställa en rapport med djupintervjuer hur företagen ser på läget och utsikterna. Denna rapport är planerad att vara klar i juni.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet