Svenskt Näringsliv skruvar upp BNP-prognosen

2012-03-22 09:30 Affärsvärlden Redaktionen

Svenskt Näringsliv tror att svensk ekonomi får det fortsatt tufft framöver men skruvar upp förväntningarna på BNP-siffran 2013. Dessutom spås arbetslösheten bli mindre än man trodde i december.

Svensk ekonomi fortsätter att tyngas ned av de skulddrabbade ekonomierna i södra Europa. I synnerhet industriföretagen fortsätter att skära ned. Arbetslösheten ökar under året, vilket leder till en frånkoppling av stora grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Det skriver Svenskt Näringsliv i en konjunkturprognos som presenterades på torsdagen.

"Skuldkriser tar lång tid att lösa upp. Den finansiella turbulensen i höstas har lett till en rejäl konjunktursvacka som drabbar oss nu. Typiskt är också att arbetslösheten når en topp ytterligare ett halvår senare, vilket är något som kommer att dominera den svenska ekonomins utveckling i år", säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Sveriges BNP väntas öka med 0,2 procent i år och 1,7 procent år 2013. I föregående prognos, i december, förutsåg Svenskt näringsliv att BNP skulle öka 0,2 procent 2012 och 1,2 procent 2013.

Reporäntan väntas ligga på 1,25 procent i slutet av 2012 och 1,50 procent i slutet av 2013.

Svenskt Näringsliv spår att kronan har stärkts till 8:50 mot euron i slutet av 2012, och ytterligare till 8:40 i slutet av 2013. Dollarkursen väntas vara 6:50 såväl i slutet av 2012 som slutet av 2013.

Nya prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

  2012 2013
BNP 0,2 1,7
KPI 1,3 1,7
Arbetslöshet (ILO) 7,9 7,9
Privat konsumtion 1,5 2,5
Industriproduktion -2,0 3,0

Närmast föregående prognos (december)

  2012 2013
BNP 0,2 1,2
KPI 1,3 1,7
Arbetslöshet (ILO) 8,1 8,1
Privat konsumtion 1,5 2,0
Industriproduktion -2,0 2,0

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS