Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenskt Näringsliv: Svag krona ger inte samma effekt på ekonomin som tidigare

2019-04-11 08:18
Foto: TT

Den försvagade kronan ger inte samma effekt på utrikeshandeln och ekonomin som tidigare. Snarare låter företagen den svagare kronan slå mer på sina vinster. Det skriver Svenskt Näringsliv, SN, i sin konjunkturprognos som presenterades på torsdagen.

"När vi tittar på utvecklingen för marknadsandelar och kronkursen ser vi satt sambandet verkar avta. En förklaring är att många företag har ett allt större importinnehåll i sin export, vilken blir dyrare när kronan försvagas", säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi till Nyhetsbyrån Direkt.

Svenskt Näringsliv skriver i prognosen att en annan förklaring till det försvagade sambandet är att kapacitetsutnyttjandet i företagen för närvarande är högt och att det råder brist på arbetskraft. Med ett högt kapacitetsutnyttjande kan det vara svårt för företagen att öka sin export på kort sikt genom sänkta priser.

Svenskt Näringsliv bedömer att svenska exportföretag snarare än att försöka öka sina marknadsandelar låter den svagare kronan slå igenom i ökade vinstmarginaler.

"Samtidigt kan man tycka att de förbättrade vinstmarginalerna borde leda till en ökad investeringsaktivitet. En förhöjd osäkerhet kring den internationella konjunkturen gör dock sannolikt att företagen tvekar inför att bygga ut sin kapacitet", skriver Svenskt Näringsliv.

När Svenskt Näringsliv ställer frågan till sin företagspanel svarar också en majoritet, 60 procent, av exportföretagen att de inte sänkt sina priser i utländsk valuta för att vinna marknadsandelar. Samtidigt säger också 60 procent av importföretagen att de inte höjt sina priser i svenska kronor, för att inte förlora kunder.

"Vi ser att ganska många företag inte sänker priserna för att kapa åt sig marknadsandelar. De har redan fullt kapacitetsutnyttjande och kan inte öka sin produktion eftersom de inte har personal till det", säger Bettina Kashefi.

Svenskt Näringsliv noterar att erfarenheter från andra länder vars valutor försvagats på senare år är att det har gett små effekter på utrikeshandeln, vilket har fått bland andra IMF och OECD att studera sambandet mellan växelkurs och utrikeshandel.

Dessa studier har visat att sambandet mellan växelkurser och handel minskat över tid, där en viktig förklaring är globala värdekedjor med ett ökat importinnehåll i exporten. Dessutom konkurrerar industrin i utvecklade länder mer med kvalitet än pris.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom