Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sverige går som tåget

2011-07-29 09:36

Idag presenterades senaste BNP-siffran för Sverige. Den visar att landet går fortsatt starkt.

Sveriges BNP steg 4,8 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2010. Jämfört med föregående kvartal steg BNP med 1,0 procent, säsongsrensat.

Det visar nationalräkenskaperna för andra kvartalet, enligt SCB.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP öka med 0,4 procent jämfört med första kvartalet, och med 4,7 procent jämfört med andra kvartalet 2010.

Produktionen inom näringslivet ökade med 7,2 procent under andra kvartalet. Produktionen i de varuproducerande branscherna steg med 9,2 procent och i de tjänsteproducerande steg produktionen med 6,1 procent. Produktionen i de offentliga myndigheterna ökade med 1,0 procent.

Sysselsättningen, mätt i antal arbetade timmar steg med 1,8 procent under andra kvartalet. Antalet sysselsatta steg 2,5 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 2,2 procent. Arbetsproduktiviteten ökade med 5,0 procent i näringslivet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom