Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sverige i recession

2012-03-08 07:02

Arbetslösheten stiger och tjänsteproduktionen går på lågvarv, enligt Almega.

Almegas tjänsteindikator tyder på att tjänsteproduktionen går ner i lågvarv första kvartalet i år, efter att ha börjat bromsa rejält under fjärde kvartalet.

En fortsatt konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga.

Det skriver Almega i ett pressmeddelande.

tjänsteindikatorn tyder nu på ännu svagare tillväxt i tjänstesektorn under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året. Dessutom tyder indikatorn på att tjänsteproduktionen faller mellan fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet i år, rensat för säsongvariationer.

"Fallande produktion inom tjänstesektorn som står för halva Sveriges BNP samt fallande export och industriproduktion talar för att hela den svenska ekonomin nu befinner oss i en recession", säger Almegas chefekonom Lena Hagman i en kommentar.

Fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet innebär att trycket på arbetsmarknaden försvagas, men Almega konstaterar att det fortsatt finns delar av arbetsmarknaden som behöver öka antalet anställda i början av året. Det gäller främst företagstjänster, som datakonsulter, teknikkonsulter och arkitekter.

Almega tror inte heller att den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn kommer att dra ned på antalet anställda mycket även om konjunkturen viker.

"Istället för uppsägningar kommer främst de kunskapsintensiva företagen återigen att hamstra personal under lågkonjunkturen, förutsatt att svackan blir relativt kortvarig", säger Lena Hagman.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom