Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sverige inte välkomna i EMU

2010-05-12 12:08

Det finns fortfarande rättsliga hinder för att Sverige ska delta i valutaunionen.

Det skriver ECB om Sverige i sin konvergensrapport över EU-länder utanför EMU, som offentliggjordes på onsdagen.

ECB konstaterar att Regeringsformen, Riksbankslagen och Lagen om valutapolitik inte överensstämmer med alla kraven för centralbankers oberoende, förbudet mot monetär finansiering och den rättsliga integrationen i Eurosystemet.

Sverige är en medlemsstat med en inskränkning och måste därför följa alla anpassningskrav under artikel 131 i Lissabonfördraget.

ECB noterar att fördraget har förpliktigat Sverige att anpassa den nationella lagstiftningen till Eurosystemet sedan 1 juni 1998.

- Under åren har inga lagstiftningsåtgärder vidtagits från de svenska myndigheterna för att avhjälpa oförenligheten beskriven i denna och tidigare rapporter, konstaterar ECB.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom