Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sveriges dollarmiljonärer blir allt fler

2017-09-28 07:20
Foto: Jim Corwin / Photoresearchers /IBL Bildbyrå

Antalet svenska dollarmiljonärer ökar och 2016 fanns 116 000 stycken. För första gången har Sverige nu slagit sig in på den globala 25-topplistan när det gäller dollarmiljonärer som andel av befolkningen.

– Den huvudsakliga förklaringen i Sverige är fortsatt ökade fastighetspriser. Till det kommer börsuppgången och sparandet även om det avtar något, säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn vid Capgemini Consulting, som släppt sin årliga rapport World Wealth Report.

Antalet dollarmiljonärer i Sverige går från 103 000 år 2015 till 116 000 året efter, en ökning på 13 procent. Capgemini påpekar specifikt att utvecklingen varit stark i Sverige mellan 2010 och 2016, då Sverige ligger på tredje plats i procentuell tillväxt av dollarmiljonärer, endast slagna av Kina och Kuwait.

En dollarmiljonär definieras i rapporten som en person som har investerbara tillgångar på över 1 miljon dollar, cirka 8,2 miljoner kronor. Detta gäller exklusive huvudbostad, samlarobjekt, förbrukningsvaror och konsumentvaror. Att fastighetspriser ändå spelar så stor roll i svenskarnas förmögenhet förklaras av att så kallade sekundärbostäder, exempelvis fritidshus, räknas in.

Globalt är dollarmiljonärerna 7,5 procent fler 2016 än året innan då ökningen var drygt 4 procent.

– Det beror på en positiv konjunktur och att börserna och fastigheter har påverkat även på global nivå. I Asien är värdeökningen i egna företag som entreprenörer byggt upp också en bidragande faktor, säger Bergström.

 

En skillnad sedan förra året när det gäller tio-i-topplistan är att Frankrike och Storbritannien bytt plats. Frankrike har avancerat till femte plats.

Ryssland har under 2016 fått 20 procent fler dollarmiljonärer än året innan.

– Ryssland hade förra året en modest utveckling men en stark börsmarknad är huvudorsaken till den kraftiga ökningen under 2016, säger Johan Bergström.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom