Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sveriges nya skogsjätte

2012-06-20 06:25
Foto: Scanpix

Billerud och Korsnäs går samman och bildar ett nytt bolag, Billerudkorsnäs.

Det nya bolaget väntas få en årsomsättning om cirka 20 miljarder kronor, och kommer att ha totalt cirka 4.400 anställda. Bolaget kommer att ha nio produktionsanläggningar, tre pelletsfabriker samt försäljningskontor i nio länder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagen och deras huvudägare bedömer att det finns en betydande synergipotential som väntas kunna realiseras inom de närmaste åren till följd av samgåendet.

Preliminärt uppskattas årliga synergieffekter till cirka 300 miljoner kronor.

Samgåendet ska genomföras genom att Billerud förvärvar Korsnäs från Kinnevik. I utbyte mot Korsnäs erhåller Kinnevik aktier i Billerud och kontantbetalning.

En nyemission med företrädesrätt för BillerudKorsnäs aktieägare om cirka 2 miljarder kronor kommer att genomföras efter samgåendet för att stärka kapitalstrukturen.

Kinnevik erhåller genom samgåendet 25,1 procent av rösterna i Billerud och en betalning om 3,2 miljarder kronor.

Kinnevik har förbundit sig att teckna 500 miljoner kronor i företrädesemissionen.

Billerud arrangerar en presskonferens i dag, onsdagen den 20 juni klockan 10.00.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom