Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedbank: Bättre tider för Sverige

2012-08-21 09:15

Swedbank skruvar upp sina förväntningar över den svenska ekonomin.

Svensk BNP har överraskat positivt under det första halvåret och i synnerhet nettoexporten bidrog till tillväxten.

Men även den inhemska efterfrågan har stigit över förväntan och Swedbank har reviderat upp sin prognos för 2012. Däremot förblir arbetslösheten dock hög som en följd av den snabba ökningen av arbetskraften.

Det skriver Swedbank i sin konjunkturprognos på tisdagen.

BNP väntas öka med 1,6 procent i år och 1,6 procent 2013, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos, i april, väntades en BNP-tillväxt på 0,2 procent 2012 och 2,2 procent 2013.

Riksbankens styrränta väntas ligga på 1,50 procent i slutet av 2012 och 2,00 procent i slutet av 2013.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

  2012 2013
BNP 1,6 1,6
BNP (dagjusterat) 1,8 1,6
KPI    
Öppen arbetslöshet 7,5 7,7
Hushållens konsumtion 1,9 2,7

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom