Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedbank: Detta gör svensk ekonomi sårbar

2017-04-06 10:37
Riksdaghuset. Riksdagen, interiör. Foto: WENNMAN MAGNUS / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld, men brist på reformer på bostads- och arbetsmarknaden gör mer sårbart för framtida kriser. Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos på torsdagen.

"De starka statsfinanserna möjliggör reformer inför valåret 2018. Vi föväntar oss att regeringen satsar på skola, vård och omsorg samt miljö. Det är frågor som har varit i fokus under mandatperioden, och bedömningen är därför att de kommer prioriteras även i vårbudgeten. Men sammantaget är den totala reformagendan för klen", säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank i en kommentar.

Sveriges BNP, kalenderkorrigerat, väntas öka med 3,1 procent i år och 2,5 procent nästa år, efter en ökning med 3,0 procent 2016.

I föregående prognos, i januari, räknade Swedbank med en BNP-tillväxt på 2,6 procent i år och 2,4 procent 2018.

BNP, icke-kalenderkorrigerat, väntas öka med 2,8 respektive 2,4 procent, efter +3,3 procent 2016.

Reporäntan väntas ligga kvar på -0,50 procent i december 2017 för att sedan stiga till 0,00 procent i slutet av 2018.

Swedbanksekonomerna noterar att de löneavtal som nyligen slöts kom in på förhållandevis låga nivåer. Det är positivt för svensk konkurrenskraft men innebär också att reallöneutvecklingen dämpas och att hushållen inte kommer att få se samma positiva tendenser som de senaste åren.

Låga löneökningar dämpar också det underliggande inflationstrycket, vilket utgör ett problem för Riksbanken. Och trots en del negativa aspekter av den expansiva penningpolitiken räknar Swedbank med at Riksbanken håller fast vid sin politik.

"Skälet är att Riksbanken strävar efter en inflation på 2 procent och att övriga hänsyn ska ta en underordnad roll alternativt skötas av andra institutioner", Skriver Swedbank i rapporten.

Swedbank räknar med att Riksbanken kommer att avsluta obligationsköpprogrammet vid halvårsskiftet men behålla en hög beredskap för att göra mer. En första reporäntehöjning väntas 2018.

"Mer än utvecklingen i Sverige kommer inflationsimpulserna från omvärlden samt ECB:s politik att avgöra i vilken takt Riksbanken kan normalisera svensk penningpolitik", skriver Swedbanksekonomerna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom