Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedbank: En akilleshäl kvarstår

2011-04-07 09:18

Ljusare utsikter för investeringar och sysselsättning sedan i januari gör att Swedbank reviderar upp sin BNP-prognos. En akilleshäl för svensk ekonomi är dock arbetslösheten, som endast sjunker måttligt under prognosperioden. Det skriver Swedbank i sin konjunkturprognos på torsdagen.

"Svensk ekonomi utvecklas positivt. Även om tillväxttakten sjunker, ligger den alltjämt över trend och den blir sannolikt mer uthållig. Det är välkommet att investeringarna tar över som tillväxtmotor samtidigt som hushållen växlar ner både vad gäller konsumtion och skuldsättning", säger Cecilia Hermansson, Swedbanks chefekonom, i en kommentar.

BNP väntas öka med 4,0 procent i år och 2,2 procent 2012, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos, i januari, väntades en BNP-tillväxt på 3,3 procent 2011 och 2,1 procent 2012.

Riksbanken väntas höja styrräntan till 2,50 procent i slutet av 2011 och till 3,00 procent i slutet av 2012

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

                       2011  2012 

BNP                     4,0   2,2 

BNP (dagjusterat)       4,0   2,6 

KPI                     3,3   2,4 

Öppen arbetslöshet      7,3   7,0 

Hushållens konsumtion   2,8   1,9 

Närmast föregående prognos (januari)

                       2011  2012 

BNP                     3,3   2,1 

BNP (dagjusterat)       3,3   2,5 

KPI                     2,2   2,4 

Öppen arbetslöshet      7,7   7,5 

Hushållens konsumtion   2,9   2,0 

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom