Swedbank: Industrin har kommit av sig

2012-06-01 08:02 Affärsvärlden Redaktionen
Foto: Scanpix

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 49,0 i maj från 50,2 månaden före. Motsvarande månad förra året var inköpschefsindex 56,1.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha sjunkit till 49,5 i maj.

Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att utfallet förstärker bilden av att återhämtningen i den svenska industrikonjunkturen har kommit av sig.

Delindex för orderingången svarade för det största negativa bidraget till att PMI minskade följt av leverantörernas leveranstider, vilket tydligt signalerar att efterfrågeläget för svensk industri har blivit mindre fördelaktigt under den gångna månaden.

Personalneddragningar i industrin blev vanligare i maj varför delindexet för sysselsättningen nådde en ny bottennivå för i år. Det osäkra konjunkturläget har inneburit att industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret har skruvats ned, även om det alltjämt råder en övervikt av företag som planerar att öka eller bibehålla produktionsvolymen, skriver Silf/Swedbank.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat sjönk indexet till 50,8 i maj från 52,4 månaden före.

Rå- och insatsvaruindex sjönk till 45,8 i maj från 52,3 månaden före.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS