Swedbank sviker förväntningarna

2016-02-02 06:12 Affärsvärlden SIX
Swedbanks före detta vd Michael Wolf. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Rörelsevinsten kom in 6,6 procent under analytikernas prognoser för det fjärde kvartalet 2015.

Swedbank redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015 på 4.800 miljoner kronor (4.799).

Det var 6,6 procent sämre än analytikernas förväntningar som låg vid 5.139 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial.

Nettoresultatet uppgick till 3.813 miljoner (3.795). Väntat var 4.082 miljoner.

Kreditförlusterna i kvartalet uppgick till -399 miljoner (-254). Väntat var -275 miljoner.

Räntenettot blev 5.759 miljoner (5.809). Väntat var 5.767 miljoner.

Provisionsnettot var 2.877 miljoner (2.882). Väntat var 2.835 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde, även kallad trading, blev 165 miljoner kronor (69). Marknaden hade räknat med 366 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 9.457 miljoner (9.379). Väntat var 9.567 miljoner.

Kostnaderna uppgick till -4.239 miljoner (-4.293), väntat var -4.148 miljoner. K/I-talet i kvartalet blev 44,8 procent (58,2), jämfört med väntade 43,4.

Resultatet per aktie blev 3,46 kronor (3,42), väntat var 3,66 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning med 10,70 kronor (11,35), väntat var 10,95 kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom