Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedbank tvingas betala vite

2016-11-23 07:46
Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank. Foto: Tobias Ohls

Swedbank har kommit överens med lettiska myndigheter, som omfattar ett vite på 1,36 miljoner euro för brister i förebyggandet av pennningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var under våren 2016 som den lettiska finansinspektionen FCMC gjorde en inspektion av effektiviteten i Swedbanks interna kontrollsystem för förebyggande av penningtvätt i Lettland. Resultaten av inspektionen visade på brister i interna kontrollsystem, processer och dokumentation.

"Med resultaten som utgångspunkt har FCMC och Swedbank i Lettland ingått en administrativ överenskommelse. Överenskommelsen omfattar ett vite på 1,36 miljoner euro och en rad aktiviteter för att åtgärda identifierade brister", heter det i pressmeddelandet från banken.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom