Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedbankemission - en flopp

2008-12-22 15:43

Enbart tre ägare av fyra tackade ja till Swedbanks nyemission och Folksam, en av emissionsgaranternas, ägande i bolaget uppgår efter emissionen till närmare tio procent. Aktien handlas i dagsläget tio procent under emissionskurs.

Motsvarande 75,7 procent av de erbjudna preferensaktierna tecknades med stöd av teckningsrätter i Swedbanks företrädesrättsemissionen, framgår av ett pressmeddelande.

Av resterande del av nyemissionen kommer motsvarande 0,1 procent av de erbjudna preferensaktierna att tilldelas parter som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Motsvarande 24,3 procent av de erbjudna preferensaktierna kommer att tilldelas det konsortium av befintliga aktieägare som åtagit sig att garantera nyemissionen, skriver Swedbank. Sammantaget innebär detta att företrädesrättsemissionen om 12,4 miljarder kronor, före emissionskostnader, blir fulltecknad.

Folksam äger efter emissionen sammanlagt 9,3 procent av bolaget. Folksam skriver i ett pressmeddelande att bolaget avser att behålla de aktier i Swedbank som utgör skillnaden mellan ägarandelen på nästan 10 procent och riktmärket 5 procent under lång tid. "I vår värld betyder det något eller några år", säger Anders Sundström, Folksams vd, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tillägger att om det blir en väldigt kraftig kursuppgång i Swedbank kan avvecklingen av överhänget gå snabbare än så, kanske bara under något enstaka år.

"Vi bedömer detta som en god investering för våra kunder. Vi känner oss komfortabla med det ägande som vi har efter emissionen. Vårt strategiska innehav kommer att vara drygt 5 procent. Vi kommer under lång tid att behålla den resterande delen upp till närmare 10 procent", säger Folksams vd Anders Sundström i ett pressmeddelande.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom