Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedish Match mutanmälan får beröm

2012-10-17 13:31

Ett antal otvetydiga indicier pekar mot att EU:s hälsokommissionär John Dalli kände till den maltesiske entreprenörens otillbörliga förslag till Swedish Match utan att ta avstånd från det.

Hypotesen att ett ombud till Swedish Match gillrade en fälla för John Dalli har granskats och avfärdats.

Det sade Giovanni Kessler, generaldirektör för EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf, vid en presskonferens på onsdagen.

"John Dalli rapporterade inte och agerade inte på något sätt för att ta avstånd från personen nära honom som begärde pengar för att använda sitt inflytande över kommissionären för att påverka tobaksdirektivet", sade generaldirektören.

"Summan var iögonfallande stor, mycket stor", fortsatte han.

På en fråga om den misstänkta begäran om muta kunde vara en fälla från tobaksindustrin i ett försök att få bort en besvärlig politiker svarade generaldirektören:

"Vi ställde oss den frågan. Och vi är absolut säkra på att det fanns en otillåten begäran om pengar", sade han.

Han beskrev Swedish Match anmälan i maj om en otillbörliga förslag som "mönstergill".

Giovanni Kessler ville inte identifiera entreprenören, men tidningen Malta Today namngav honom som Silvio Zammit, vice borgmästare i Sliema nära huvudstaden Valetta.

Personen, som är väl bekant med John Dalli, arrangerade två möten med lobbyister som agerade för Swedish Match, sade Giovanni Kessler.

Han betonade att inga pengar bytte ägare och att kommissionens interna beslutsprocess inte påverkades.

"Vi tittade på det och det ägde inte rum", sade han.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom