Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sysselsättningen i USA ökar mindre än väntat

2018-12-07 14:34
Foto: Mark Richardson / Alamy

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 155.000 personer i november. Arbetslösheten uppgick till 3,7 procent, jämfört med 3,7 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 200.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,7 procent, enligt Reuters prognosgenomsnitt.

Nettorevideringen för de två föregående månaderna var -12.000.

I oktober steg sysselsättningen med reviderade 237.000 (+250.000) och i september med reviderade 119.000 (+118.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 161.000 personer i november, väntat var +200.000. I oktober steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 251.000 personer (+246.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,2 procent i november. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,3 procent. I årstakt steg lönerna med 3,1 procent, väntat 3,1 procent.

I oktober steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 0,1 procent (+0,2) och steg med oreviderade 3,1 procent i årstakt.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka i november, jämfört med oreviderade 34,5 månaden före. Analytikerna väntade sig 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin steg med 27.000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökning med 20.000 personer. Månaden före steg sysselsättningen i industrin med reviderade 26.000 (+32.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 132.000 personer, i detaljhandeln steg sysselsättningen med 18.000 personer.

I byggindustrin steg sysselsättningen med 5 .000 i november jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 6.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften uppgick till 162,770 miljoner i november, upp från 162,637 miljoner föregående månad. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen steg med 233.000 personer, efter en uppgång med 600.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 62,9 procent, oförändrat från 62,9 föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete uppgick till 11,372 miljoner jämfört med 11,384 miljoner månaden före.

Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 60,6 procent, jämfört med 60,6 procent månaden före.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom