Sysselsättningen minskar – första gången sedan 2009

2016-11-29 10:46 Direkt Affärsvärlden
Det var den första nedgången sedan tredje kvartalet 2009. Foto: All over press

Antalet sysselsatta minskade med 0,3 procent, säsongsrensat, under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det var den första nedgången sedan tredje kvartalet 2009. Det konstaterar SCB i en fördjupning om BNP för tredje kvartalet.

"I näringslivet var nedgången tydlig för både varu- och tjänsteproducerande branscher medan sysselsättningen i offentliga myndigheter fortsatte upp. Antalet arbetade timmar minskade med 0,1 procent i hela ekonomin", skriver SCB.

I varuproducerande branscher sjönk antalet sysselsatta med 0,3 procent, där tillverkningsindustrin minskade med 2,3 procent. Den enda varuproducerande bransch som ökade var bygg, som steg 1,4 procent.

Antalet sysselsatta sjönk även i tjänstebranscherna, med 0,7 procent.

"Många branscher minskade såsom finans och försäkring samt personliga tjänster som sjönk med 1,7 respektive 1,9 procent. Samtidigt dämpades nedgången något av vård och utbildning samt informations- och kommunikationstjänster som ökade med 1,0 respektive 0,5 procent", skriver SCB.

SCB konstaterar att sysselsättningen i de tjänsteproducerande branscherna har ökat kontinuerligt de senaste tio åren, med undantag för sista halvåret 2008 och första halvåret 2009 i samband med finanskrisen. Den genomsnittliga sysselsättningsökningen har varit 0,5 procent de senaste tio åren.

Inom offentliga myndigheter ökade dock antalet sysselsatta med 0,8 procent.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom