Sysselsättningen minskar – första gången sedan 2009

2016-11-29 10:46 Direkt Affärsvärlden
Det var den första nedgången sedan tredje kvartalet 2009. Foto: All over press

Antalet sysselsatta minskade med 0,3 procent, säsongsrensat, under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det var den första nedgången sedan tredje kvartalet 2009. Det konstaterar SCB i en fördjupning om BNP för tredje kvartalet.

"I näringslivet var nedgången tydlig för både varu- och tjänsteproducerande branscher medan sysselsättningen i offentliga myndigheter fortsatte upp. Antalet arbetade timmar minskade med 0,1 procent i hela ekonomin", skriver SCB.

I varuproducerande branscher sjönk antalet sysselsatta med 0,3 procent, där tillverkningsindustrin minskade med 2,3 procent. Den enda varuproducerande bransch som ökade var bygg, som steg 1,4 procent.

Antalet sysselsatta sjönk även i tjänstebranscherna, med 0,7 procent.

"Många branscher minskade såsom finans och försäkring samt personliga tjänster som sjönk med 1,7 respektive 1,9 procent. Samtidigt dämpades nedgången något av vård och utbildning samt informations- och kommunikationstjänster som ökade med 1,0 respektive 0,5 procent", skriver SCB.

SCB konstaterar att sysselsättningen i de tjänsteproducerande branscherna har ökat kontinuerligt de senaste tio åren, med undantag för sista halvåret 2008 och första halvåret 2009 i samband med finanskrisen. Den genomsnittliga sysselsättningsökningen har varit 0,5 procent de senaste tio åren.

Inom offentliga myndigheter ökade dock antalet sysselsatta med 0,8 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet