Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sysselsättningen spås öka

2015-12-09 09:28

Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i Sverige kommer att öka med 68.000 personer under 2016 samt med 72.000 under 2017. Det framgår av dagens arbetsmarknadsprognos.

Den tidigare prognosen från juni låg på en ökning om 59.000 nya jobb under 2016.

Den öppna arbetslösheten förväntas uppgå till 6,9 (7,5) procent 2016 och under 2017 väntas en nedgång till 6,6 procent.

Prognosen för 2015 sänks till 7,5 procent, från tidigare 7,8 procent. Sysselsättningen bedöms öka med 60.000 personer under 2015, vilket kan jämföras med tidigare prognos om +50.000 personer.

"Sedan i våras har optimismen ökat hos både privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor. De nya jobben växer fram över hela landet men storstadsregionerna står fortfarande för den tydligaste jobbtillväxten", skriver Arbetsförmedlingen.

Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft, skriver AF. Särskilt utbredd är bristen inom den offentliga tjänstesektorn, där arbetsgivarna bedöms få svårt att expandera sina verksamheter. Inom det privata näringslivet är bristen fortfarande begränsad till vissa branscher. Men gapet mellan kompetenskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar, vilket leder till ökade matchningssvårigheter.

"Svensk ekonomi går mycket bra. Det är glädjande med en så god tillväxt av nya jobb. Samtidigt ser vi att matchningen blir en allt tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar", säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Grupper med en svagare position får dock fortsatt svårt att hitta arbete, och väntas utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa under 2017.

Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen, något som leder till att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under 2016 och 2017.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med 10.000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom