Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Teknikraketer på farlig höjd

2019-11-06 21:45

Drös med förvärv, kraftig tillväxt och aktiekurser som skjuter i höjden. Börsens teknikhandelskoncerner har flera starka år bakom sig. Men håller affärsidén också i ett dystrare konjunkturklimat?

Finanskrisen för tio år sedan gav större börsnoterade teknikhandelskoncerner som Indutrade, Lagercrantz och Addtech en rejäl omsättnings- och resultatsmocka. Men perioden därefter har varit väsentligt ljusare. Med hjälp av ett ihärdigt och omfattande förvärvsarbete har vinster och tillväxt skjutit i höjden och aktiekurserna har utklassat Stockholmsbörsens index.

Kristian Åkesson förvaltar Didner & Gerges småbolagsfond som har innehav i både Indu­trade och Lagercrantz, där fondbolaget är storägare. Han nämner främst två anledningar till att de förvärvsorienterade teknikhandelsbolagen är attraktiva som investeringar. Den första är deras decentraliserade affärsmodell med många mindre, entreprenörsledda och tekniknischade dotterbolag, som har ett stort enskilt ansvar för verksamhetens affärs- och resultatutveckling.

– Dotterbolagen har enorma fördelar av att vara så pass nära marknaden och att ha stor kunskap om kundernas behov. Deras operativa självständighet, med mycket frihet under ansvar, ska inte underskattas. Det här sammantaget har visat sig vara värdeskapande över tid, säger Kristian Åkesson.

Det andra skälet till att teknikhandelsförvärvarna är attraktiva är deras kapitalallokering, det vill säga hur koncernerna har visat sig vara duktiga på att hitta, förvärva och utveckla lönsamma och välskötta nischfirmor. Det uppköpta bolaget värderas ofta högre när det har fått en börskoncern som ny ägare, vilket kallas för multipelarbitrage.

– Dotterbolagen som förvärvas har ofta funnits under lång tid och det är attraktivt för entreprenören att kunna sälja till ett välkänt varumärke och samtidigt kunna driva det vidare, säger Kristian Åkesson.

Flera teknikhandlare har de senaste åren förvärvat många bolag utomlands, inte minst inom Norden, men även utanför. Det skulle kunna ses som ett tecken på att konkurrensen om förvärven har ökat i Sverige.

– Det vore naivt att tro annat än att konkurrensen är hög. En lösning blir då att expandera utomlands, vilket ju flera teknikhandlare har gjort och gör. Även om jag kan bli fascinerad och förvånad över hur många fantastiska bolag som verkar finnas att köpa i Sverige, tror jag att teknikhandlarnas förvärv i utlandet kommer att bli viktigare under de närmaste tio åren. Där är konkurrensen inte lika hård, säger Kristian Åkesson.

En briljant affärsidé under den förhållandevis goda konjunkturperioden efter finanskrisen 2008/2009. Men hur håller strategin i en ekonomi som nu alldeles uppenbart är på väg utför? Affärsvärlden har kartlagt de större teknikhandelskoncernerna.

Läs mer: Ser ökad konkurrens om förvärvsobjekten

Läs mer: ”Hela poängen är snabbfotade bolag”

Läs mer: ”Kunderna är mer avvaktande”

Läs mer: ”Budgivning ger för höga multiplar”

Läs mer: ”Det är positivt med svängningar”

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom