Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tele2 något under förväntningar

2019-07-17 07:39
Foto: Janerik Henriksson/TT

Samgående med Com Hem i fokus vid Tele2:s rapportering.

Tele2:s underliggande ebitda-marginal för Sverigeverksamheten uppgick till 33 procent under andra kvartalet, exklusive IRFS 16. Det kan jämföras med proforma 31 procent. Proforma är som om Com Hem ingick i Tele2 under jämförelseperioden.

"Samgåendet med Com Hem, som stått i fokus för den svenska verksamheten, gjorde framsteg snabbare än förväntat och kostnadssynergier på cirka 100 miljoner kronor påverkade resultatet under kvartalet", skriver Tele2.

Nettoeffekten i underliggande ebitda-resultat uppvägdes delvis av intäktsminskning och investeringar i verksamheten.

Integrationskostnader på 227 miljoner kronor relaterade till Com Hem-fusionen har tagits under kvartalet och uppgår till sammanlagt 592 miljoner kronor sedan integrationsprogrammets början.

Omsättning och totala tjänsteintäkter från slutkund minskade med 2 procent till följd av fortsatt tillbakagång för äldre fasta tjänster inom både konsument- och företagssegmenten, medan tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund var positiv.

Underliggande ebitda exklusive IFRS 16 ökade med 3 procent till följd av kostnadssynergier kopplat till integrationen och omstruktureringen, delvis uppvägt av nedgång i tjänsteintäkter till slutkund och investeringar i FMC-produkter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom