Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Telekom i toppen, banker i botten

2018-07-18 13:53
Foto: TT

Stockholmsbörsen noterades tydligt på plus under onsdagen påeldad av att ett flertal bolagsrapporter slagit förhandstipsen. Handeln var överlag rapportstyrd och även bland förlorarna märktes bolag som levererat kvartalssiffror.

Handeln inleddes något avvaktande men tog fart efter någon timma och omkring klockan 13.05 var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp med 1,0 procent till nivån 1.572. Aktier till ett värde om nästan 10 miljarder hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Även de större börserna ute i Europa avancerade om än inte fullt lika mycket som på hemmaplan. Huvudindexen i Frankfurt, Paris och London noterades mellan 0,5 och 0,7 procent upp. Ränte- och valutamarknaderna bjöd på relativt små rörelser i likhet med oljepriset som var marginellt på minus.

Klart starkast inom OMXS30 gick Tele2 som klättrade drygt 13 procent efter rapport där rörelseresultatet före avskrivningar landade på 1.789 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.660 miljoner, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten. Tele2 höjde också sin resultatprognos för 2018.

Ericsson steg 10 procent efter att ha rapporterat ett rörelseresultat, inklusive engångsposter, om 0,2 miljarder kronor mot väntade -0,13 miljarder kronor. Såväl bruttomarginalen som försäljningen var också bättre än väntat.

I motsatt del av indexet återfanns Handelsbanken och Swedbank med nedgångar på 3 respektive 1,9 procent.

Handelsbankens nettoresultat var förvisso bättre än väntat men kärnprimärkapitalrelationen och den viktiga svenska verksamheten var under förväntningarna, påpekar Morgan Stanley. Handelsbanken meddelade också att det ska effektivisera verksamheten.

Swedbanks rörelseresultat för det andra kvartalet blev klart bättre än väntat, men analytikerkommentarer lade tyngdpunkt på att banken kostnaderna var något högre än väntat och att räntenettot var ganska klent. Låg kvalitet, skrev Morgan Stanley i en kommentar till rapporten.

Även Danske Bank straffades efter sin rapport, ner 9 procent i Köpenhamn. Kvartalsvinsten nådde inte riktigt förhandstipsen och Danske Bank justerade även ner sin resultatprognos för helåret något.

Electrolux justerade resultat var ungefär som väntat. och aktien steg 0,4 procent. Vitvarujätten sänkte sina bedömningar gällande marknadsutvecklingen i Nordamerika.

Assa Abloys resultat var helt i linje med de preliminära siffror som lämnats. Utsikterna på den för bolaget viktiga franska marknaden har dock försämrats och ökade råmaterialkostnader väntas fortsätta att pressa under det andra halvåret. Aktien tappade 1,2 procent.

MTG rasade 15 procent efter att resultatet för det andra kvartalet kommit in klart lägre än förväntat, även justerat för överraskade stora och negativa engångsposter. Den siffermässiga besvikelsen var framför allt koncentrerad till framtidshoppet MTGx där e-sportsdelen hade vissa problem.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs tappade hela 19 procent sedan resultatet för det andra kvartalet kommit in långt under marknadens förväntningar. Bolaget förklarade det svaga resultatet bland annat med ökade kostnader för massaved och kemikalier, samt med ett oväntat långt underhållsstopp.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi avancerade 15 procent då såväl försäljning som vinst visat sig vara starkare än väntat.

Även ometics omsättning och vinst slog analytikernas estimat och aktien steg drygt 7 procent.

"Jag är nöjd när vi nu lägger vårt andra kvartal bakom oss - ett kvartal då vi har lyckats dra nytta av den underliggande marknadstillväxten och förbättra rörelsemarginalen inom alla regioner", kommenterade vd Juan Vargues.

Klart sämre gick det för Munters, ner 13 procent. Fukthanteringsbolagets kvartalsomsättning var visserligen något över förväntan men varken resultat eller orderingång nådde inte marknadens förväntningar.

NCC backade närmare 10 procent efter en rapport som överlag var sämre än väntat. Den nytillträdde vd:n Tomas Carlsson lät också meddela att han vänder på alla stenar och att han räknar med att vara klar med sin analys och vägen framåt för NCC under det tredje kvartalet.

Spelsektorn lyfte efter omvänd vinstvarning från Leo Vegas som steg drygt 11 procent. Bolagets preliminära resultat för andra kvartalet blev högre än bolagets egen förväntan.

Evolution Gamings rapport överträffade Bloomberg News konsensus vad gäller intäkter, ebitda och marginal. Aktien var drygt 9 procent högre.

G5 Entertainment avancerade 5,7 procent. Mobilspelsbolaget, vars rapport väntas i nästa vecka, har pressats den senaste tiden och noteras trots onsdagens uppgång drygt 12 procent ner mätt på den senaste månaden.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom