Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Telia-bud tillbakadraget

2008-06-30 07:09

France Télécom har beslutat att inte lägga fram något formellt erbjudande till aktieägarna i Teliasonera.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Trots det intresse som projektet väckt har dialogen med styrelsen för Teliasonera inte lett fram till någon överenskommelse rörande de finansiella villkoren för en kombination", skriver France Telecom i pressmeddelandet.

Projektet hade som syfte att skapa en världsledande aktör inom telekomsektorn med solida tillväxtutsikter och ett värdeskapande för bägge parter. Dock är detta projekt, som tidigare har indikerats, inte oumbärligt för att France Telecom ska kunna fullfölja sin strategi.

Under förberedelserna för detta projekt, liksom i dialogen med styrelsen för Teliasonera, har France Telecom noga respekterat företagets strategiska kriterier avseende tillväxt, samt de finansiella kriterierna rörande skuldsättning, värdeskapande och stigande utdelning till aktieägarna som fastställdes av företaget styrelse den 5 februari 2008.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom