Tempot sänks vid maskinerna

2012-06-08 09:05 Affärsvärlden Redaktionen
Foto: Scanpix

De senaste siffrorna visar att orderingången i den svenska industrin minskade med 9,0 procent jämfört med april 2011.

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,6 procent i april, jämfört med månaden före, enligt beräkningar från SCB.

Orderingången från hemmamarknaden steg 0,5 procent medan exportorderingången sjönk 3,1 procent.

Jämfört med samma månad föregående år minskade den totala orderingången med 9,0 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden sjönk 6,1 procent och exportorderingången sjönk 11,0 procent.

Under tremånadersperioden till och med april minskade orderingången till industrin med 3,8 procent totalt sett, jämfört med föregående tremånadersperiod.

I mars steg orderingången totalt med reviderade 1,8 procent jämfört med månaden före (+2,0) och sjönk med reviderade 6,8 procent jämfört med samma månad 2011 (-6,4).

  m-m y-y 3m-3m
Orderingång

industrin totalt

-1,6 -9,0 -3,8
- Exportmarknad -3,1 -11,0 -4,9
- Hemmamarknad 0,5 -6,1 -2,2
- Industrins leveranser 0,1 -6,0  
- exportmarknad 0,5 -6,5  
- hemmamarknad -0,6 -5,4  

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS