Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tio fondförvaltare om sina börsinvesteringar

2009-09-28 12:13

Affärsvärlden ställde 10 fondförvaltare mot väggen och lät alla besvara exakt samma frågor.

1.?Investerar du dina egna pengar i fonden?
2.?Placerar du i enskilda aktier privat?
3.?Äger du några strukturerade produkter?

4.?Vad har ni för interna regler?

Johan Ståhl
Tillsammans med Peter Rönström förvaltare av Lannebo Småbolag.
Förvaltat kapital:6,6 mdr.
1?–Ja. Jag har inte allt i den egna fonden, en del har jag stoppat in i andra Lannebo-fonder.
2??–?Jag hade en del aktier när jag började på Lannebo och de har jag inte sålt. Men alla nya investeringar gör jag i fonderna. Jag skulle uppskatta att förhållandet är 90/10. Jag har 90 procent av mina investeringar i fonderna och 10 procent i aktier.
3??–?Nej.
4??–?Det är en rekommendation att investera i firmans egna fonder, men inget tvång. Men de flesta investerar sitt kapital i Lannebos fonder.

Simon Blecher
Förvaltare av HQ Sverigefond och HQ Sverige Select.
Förvaltat kapital:Sverigefond ca 6 mdr, Sverige Select ca 150 mkr.
1?–?Ja, absolut. Jag investerar både i Sverigefonden och i Select.
2?–?Jag har konvertibler och optioner i HQ, som jag har fått köpa som anställd. Men annars har jag inga aktier. Jag har direktägt aktier från tid till annan, bland annat när jag har ärvt aktier. Nu har jag inga aktier.
3?–?Nej.
4??–?Vi har ett omfattande regelverk och uppmuntras att spara i den egna fonden. Vi får direktäga aktier men inte gå emot fonden.

Björn Henriksson
Förvaltar Nordea Sverigefond.
Förvaltat kapital: 4,8 mdr.
1?–?Jag månadssparar i Sverigefonden och i flera andra av våra fonder.
2?–?Jag äger Ericsson och H&M, och jag tror att jag har haft dem i över tio år.
3?–?Nej.
4?–?Varje aktieaffär ska godkännas i förväg av vår complianceavdelning och alla fondaffärer måste rapporteras.

Henrik Didner
Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond.
Förvaltat kapital:6,9 mdr.
1?–?Ja, jag investerar en del av mina privata pengar i fonden.
2?–?Det händer, men inte särskilt ofta. Faktum är att mina aktieaffärer har gått sämre, fonden har gett en högre avkastning, så det har inte varit särskilt lyckat.
3?–?Nej, det är för krångligt för mig. Jag har inga kapitalförsäkringar eller andra produkter heller, jag håller mig till aktier och fonder.
4?–?Vi följer givetvis Fondhandlareföreningens regler, men sedan har vi lagt till lite egna också. Vi måste behålla en aktie i tre månader om det inte finns särskilda skäl att sälja tidigare, t.? ex. för att betala skatt eller liknande.

Mikael Hanell
Förvaltar Catella Reavinstfond.
Förvaltat kapital: 4,5 mdr.
1?–?Ja, det gör jag på olika sett. Det ena är vanligt månadssparande till barn och familjen. Sedan sätter företaget av till pension där man själv får välja förvaltning.
2?–??Ja, fast det är på marginalen. Men för övrigt är det i fonder, det är enklast så.
3?–?Nej, det har jag inte.
4?–?Vi har lite tuffare regler än Fondhandlareföreningens. Vi har ett intranät där vi lägger in våra affärer samma dag som de görs, det gäller såväl enskilda aktier som fonder.


Stefan Carlenius
Förvaltar Aktie-Ansvar Sverige.
Förvaltat kapital: 1,3 miljarder kronor.
1?–?Ja, vi förvaltar sju fonder och jag är med i alla placeringsråd, så jag sprider mina investeringar i våra fonder.
2?–?Nej
3?–?Ja, i min IPS-depå.
4?–?Vi lyder som alla andra under Fondhandlareföreningens regler.


Ulric Grönvall
Förvaltar Danske Invest Sverige och Aktiv Förmögenhetsförvaltning.
Förvaltat kapital:1,8 respektive 3,9 miljarder kronor.
1?–?Ja, det gör jag. I Sverigefonden och Aktiv Förmögenhetsförvaltning, som är en blandfond.
2?–?Nej, inte aktivt. Jag har några aktier jag fått via företagen jag har jobbat för, men det är inga jag handlar aktivt med.
3?–?Nej
4?–?Vi har ingen uttalad policy, men uppmuntras självklart att investera i fonderna. Vi brukar även förmedla till potentiella kunder att vi agerar så.Nils Petter Hollekim
Förvaltar Odin Sverige och Odin Norden.
Förvaltat kapital:2,5 miljarder respektive 8,1 miljarder kronor.
1?–?Ja.
2?–?Ja, aktieinnehaven är främst långsiktiga innehav i värdebolag, företrädesvis med högre utdelningsgrad.
3?–?Nej
4?–?Enskilda aktier måste behållas i tolv månader oavsett om kursen gått upp eller ned under tiden. Förvaltaren måste även stämma av med sin chef innan affären genomförs, så att den inte krockar med fondbolagets aktuella intressen.

Per Colleen
Förvaltar Skandia Sverige och Carlson Sverigefond. (Förvaltar även Carlson Sverige Koncis, Skandia WWF och Cancerfonden.)
Förvaltat kapital:3,0 miljarder respektive 817 miljoner kronor.
1?–?Ja, det gör jag. Jag har inte alla pengar i fonderna. Men allt pensionssparande som jag kan styra över.
2?–?Ja, några långsiktiga innehav som jag hade med mig när jag började på DnB Nor. Det blir ohållbart om man som förvaltare av en fond handlar mycket själv.
3?–?Nej
4?–?Vi följer Fondhandlareföreningens regler. Dock krävs ett positivt förhandsbesked från ansvarig chef innan en affär görs och där vi hellre fäller än friar om det skulle vara minsta frågetecken.

Ingemar Syréhn
Förvaltare av Swedbank Roburs Exportfond.
Förvaltat kapital:3,6 mdr.
1?– Ja.
2?– Jag sparar i huvudsak långsiktigt i fonder.
3?– Nej.
4?– Vi har inga interna regler vad gäller vilken typ av värdepapper som anställda får ha innehav i. Däremot har vi tydliga regler för hur anställda ska rapportera innehav. Alla anställda inom Robur är skyldiga att anmäla sina egna samt närståendes innehav av finansiella instrument.Ann Grevelius
Förvaltar Handelsbanken Sverigefond.
Förvaltat kapital: 10,3 mdr.
1?– ?Jag månadssparar i våra aktiva aktiefonder, primärt i de fonder jag och mitt team förvaltar: Sverigefonden och Små­bolagsfonden. Jag har också ett par olika tillväxtmarknadsfonder för att få en internationell exponering mot snabbväxande och spännande marknader.
2??–?Jag har en del enskilda aktier, mest som en krydda och ett komplement till fonderna. Nysparandet lägger jag dock primärt i de breda portföljer som fonderna erbjuder.
3?–?Nej.
4?–?Vi får äga aktier direkt men alla affärer måste rapporteras direkt och det är tremånaders­regeln som gäller för såväl enskilda aktier som för fonder, vilket ju är det hårdare kravet. Vi får självfallet aldrig hamna i intressekonflikt och reglerna ser till att detta inte inträffar.

Agnetha Jönsson

Anna Ekelund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom