Tjänstesektorn i USA svagare än väntat

2016-03-24 14:02 Affärsvärlden SIX

Markits inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA uppgick till preliminära 51,0 i mars, jämfört med den definitiva nivån på 49,7 månaden innan. Marknadens prognos var att indexet skulle stiga till 52,0.

"Avsaknaden av en stark vändning i tjänstesektorns aktivitet i mars är en stor besvikelse, då dåligt väder fått skulden för delar av svagheten under det första två månaderna på året", kommenterar Chris Williamson, chefsekonom på Markit.

"Tillsammans med den glanslösa utvecklingen inom tillverkningssektorn, pekar den dämpade tjänsteundersökningen på den svagaste kvartalsvisa expansionen i ekonomin sedan det tredje kvartalet 2012", fortsätter Williamson och tillägger att det antyder att ekonomin växer med endast 0,7 procent i årstakt under det första kvartalet.

Vidare är den största oron att tillväxten för nya affärer nästan bromsat upp. Efterfrågan på varor och tjänster växer i den trögaste takten sedan den globala finanskrisen.

"Det är därför inte överraskande att företagen saknar möjlighet att höja priserna, vilket återspeglats i nästan stagnerande försäljningspriser de senaste månaderna", fortsätter chefsekonomen.

Ett positivt tecken är samtidigt att anställningarna varit imponerande motståndskraftiga, vilket samtidigt indikerar att produktiviteten sjunker i den snabbaste takten under de senaste sex året.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Den preliminära sammanställningen utgörs av svar från cirka 85-90 procent av det totala antalet deltagare.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom