Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tobin Properties sålde inga bostäder

2019-02-12 08:17

Bostadsutvecklaren Tobin Properties sålde inga bostäder på bindande avtal under det fjärde kvartalet 2018 (13).

"Tobin Properties försäljningsutveckling under det fjärde kvartalet vittnar om en fortsatt avvaktande marknad för nyproducerade lägenheter i Stockholm", skriver Patrik Mellgren i rapportens vd-ord.

Antalet bostäder i pågående produktion uppgick vid årsskiftet till 493 stycken, liksom vid utgången av september. I byggstartade projekt var 323 enheter, eller 66 procent, sålt på bindande avtal vid årsskiftet.

I det fjärde kvartalet startades ingen produktion av nya enheter (148), samt inte heller under helåret 2018 (416).

Bostadsutvecklaren sålde 20 bostäder på bindande avtal under det gångna helåret (262).

Det nya året kommer bli intensivt för Tobin Properties, framhåller Patrik Mellgren.

"Under det kommande andra och tredje kvartalet väntas flera av våra pågående projekt stå klara vilket innebär en stor överlämningsfas med tillträden av nästan 200 lägenheter", skriver han med tillägg att förutsättningarna för försäljning av kvarvarande osålda lägenheter i dessa projekt kan tänkas förbättras.

"Fortsatt gör vi bedömningen att Tobins projektportfölj på sikt har potential utifrån både geografiska lägen och fastigheternas och byggrätternas förvärvsvärden. Vi kommer under våren också att påbörja det interna arbetet med ett par nya projekt, till exempel i Nacka, vilket innebär att Tobin står redo när efterfrågan på marknaden blir starkare", skriver han.

Tobin Properties redovisar ett rörelseresultat om -24,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (0,0). Det gångna kvartalets totala intäkter var 70,8 miljoner kronor (31,2).

För det gångna helåret redovisas ett rörelseresultat om -26,8 miljoner kronor (53,7). Tidigare i februari sänkte bolaget prognosen för det gångna helårets rörelseresultat till spannet -25 till -30 miljoner kronor. Under 2018 gjordes flera prognossänkningar i det svaga marknadsklimatet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom