Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Torkan slog hårt mot svenska jordbruk

2018-12-06 10:25
Foto: Pixabay

Den varma och torra sommaren har påverkat jordbruket i stor omfattning med avsevärt lägre skördar av spannmål, oljeväxter och grovfoder än normalt. Sammantaget innebär det att produktionsvärdet minskar samtidigt som kostnaderna för insatsvaror ökar.

Det skriver Jordbruksverket i rapporten ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.

Enligt Jordbruksverket har grovfoderbristen orsakat problem för djurhållare och priserna för både grovfoder och spannmål har skjutit i höjden.

"Foderbristen förväntas resultera i ökad import av foder under 2019, varför en del av torkans effekter kommer synas i beräkningarna först nästa år", skriver Jordbruksverket.

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde förväntas minska med 4,5 miljarder kronor eller 8 procent år 2018 jämfört med år 2017.

År 2017 var dock produktionsvärdet högt i jordbruket. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren förväntas produktionsvärdet vara i det närmaste oförändrat.

Att produktionsvärdet ligger i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren förklaras av att de minskade volymerna i viss mån kompenseras av ökade priser.

Kronans försvagning har bidragit till kostnadsökningar för drivmedel, men också till att stöd och ersättningar har ökat i kronor räknat.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster väntas öka med drygt 5 procent i år, motsvarande 2,3 miljarder kronor jämfört med 2017. Det är främst foder- och drivmedelskostnader som väntas öka. Jämfört med snittet för de senaste fem åren ökar kostnaderna med 11 procent, eller motsvarande 4,5 miljarder kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom