Tornée: ”Ganska skeptisk till börsen”

2017-03-14 22:00
Framtiden. ”Det finns en upp­enbar risk för en korrigering­ från dagens nivåer”, säger Göran Tornée. Foto: Tobias Ohls

Förvaltaren Göran Tornée om framtiden. ”Det finns en uppenbar risk för en korrigering från dagens nivåer”.

Vad har fonden för strategi?

– Det är en hedgefond med låg risk, där den största delen av tillgångarna är aktier. Vi har ett koncentrerat innehav på cirka 30 aktier och något fler blankade innehav. Placeringshorisonten ligger på 1–5 år. Målet är att över tid leverera en årlig avkastning på 4–8 procent.

Hur mycket blankningar gör ni?

– Normalt är blankningarna fler i antal, men mindre i storlek. Det finns fall där vi blankar för att vi tror att en aktie ska gå ner, men det handlar också om att vi blankar­ en aktie för att väga upp ett ägt innehav och minska risken i totalportföljen. Man ska också komma ihåg att det finns en likviditetsrisk i blankningar eftersom vi lånar in de aktier vi blankar. Går inte det måste vi stänga positionen med de risker som det medför.

Hur gör ni när ni väljer ut vilka aktier som ska plockas in i portföljen?

– Det handlar framför allt om att vi letar­ efter case där vi ser att det finns en ­potential till förändring. Det kan handla om många olika saker som teknikutveckling, nya ägare­ eller ny ledning, förvärv, ändrade marknads­förutsättningar med mera. Sedan finns det naturligtvis ett antal hygien­faktorer som vi tittar på, som bra kassaflöden och kompe­tent ledning. Många väljer att bara fokusera på värdering, men vår erfarenhet är att om man tittar på några aktier som är under- respektive övervärderade så brukar samma aktier fortfarande vara under- eller över­värderade ett år senare om det inte sker ­någon förändring i bolaget.

Sist vi intervjuade dig 2015 var du väldigt positiv till Securitas. Har du kvar det innehavet i portföljen?

– Ja, det är en av våra större positioner. Det vi såg 2015 var att Securitas var inne i ett skifte från vakt- till tekniklösningar, och där tycker vi att bolaget nu kommit en bra bit på väg. Vi tror fortfarande att det finns en uppsida i aktien eftersom det här skiftet kommer att leda till förbättrade marginaler för bolaget.

Något nytt bolag ni investerat i?

– Ett av de nyaste innehaven är AAK. Deras produkter har ett stort antal användningsområden, inte bara som ersättning för mjölkfetter och kakaosmör i livsmedel. Det finns en hälsotrend som vi tror kommer­ att gynna AAK framöver, samtidigt som ­företaget är väldigt duktigt på att hitta ännu fler användningsområden. Vi har följt AAK länge och även haft aktien i portföljen ­tidigare.

Ett annat innehav är SCA som nu kommit till skott med en delning av bolaget. Hur ser du på det?

– Vi har trott på en uppdelning av SCA ­under en lång tid och när det nu sker tror vi att det är väldigt positivt. Den väsentliga verksamheten är hygiendelen, där vi tror på en stark utveckling eftersom det finns många mindre utvecklade länder där efterfrågan på hygienprodukter kommer att öka i takt med levnadsstandarden. Men delningen kommer också att bättre synliggöra värdet i skogsdelen. Jag skulle bli ­ganska förvånad om inte SCA:s skog blir del av en strukturaffär framöver.

Vad tror du om resten av ­börsåret 2017?

– Jag är ganska skeptisk till börsen framöver och tror på en volatil marknad. Det finns en uppenbar risk för en korrigering från dagens nivåer. Dels har vi utvecklingen i USA där marknaden har valt att göra den positiva tolkningen av allt som Trump sagt och gjort hittills, dels har vi val framför oss i tre stora europeiska länder och det är något som jag tror kommer att skapa nervositet på marknaden. Vi har också ett scenario där Fed av allt att döma kommer att höja styrräntan – om det blir två eller tre höjningar är närmast en akademisk fråga. Det är värt att notera att de senaste sex åren så har varje år startat med vinstprognoser som sedan reviderats ned och lett till ökade multiplar.­ Och jag tror att marknaden får svårt att ­motivera någon ytterligare ökning av multiplarna.

Göran ­Tornée

Förvaltar: Adrigo Hedge.

Förvaltat kapital: Cirka 2,6 miljarder.

Utveckling: +0,58 % hittills i år.

Erik Aronsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom