Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Torrt krut i THQ

2019-06-26 18:00

Stockholmsbörsens serieförvärvare har levt gott i de senaste årens nollräntemiljö. Men vad har det gjort med bolagens finansiella ställning?

Multipelarbitrage och hävstång har varit modeord på Stockholmsbörsen de senaste åren. Lättillgänglig finansiering och tillväxtfokuserade investeringsstrategier har gjort att kapitalet har forsats in i de så kallade serieförvärvarna.

I tabellen intill har Affärsvärlden listat ett urval av Stockholmsbörsens mest förvärvsintensiva bolag. Bolagen är rangordnade efter analytikernas prognoser för årets nettoskuld/ebitda-kvot. Kvoten är ett sätt att mäta bolagets finansiella styrka och beskriver hur många år det skulle ta att bli skuldfri. En negativ kvot betyder att bolaget har en nettokassa i stället för skuld.

Högst upp på listan återfinns det förvärvsintensiva spelbolaget THQ Nordic. Sedan börsnoteringen i slutet av 2016 har bolaget förvärvat ett hundratal speltitlar, och omsättningen har mer än tiofaldigats. Aktiekursen har milt sagt rört sig i samma riktning – sedan noteringen har aktien klättrat över 700 procent.

Det verkar inte finnas någon anledning till att tro att förvärvsresan tar slut här – tvärtom talar THQ:s kassa på över 2,9 miljarder kronor för fler förvärv. Aktien värderas nu till ett p/e-tal på höga 29, men är fortfarande köpvärd, enligt samtliga fem analytiker som finns representerade i Factsets databas.

Längre ned i tabellen återfinns högbelånade bolag som Fagerhult, Elanders och Humana. Värt att notera är också bolagen med uttalad förvärvsstrategi men med relativt skrala kassor, till exempel Lime och Midsona.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom