Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tradedoubler går enligt förväntan

2019-07-18 09:43
Foto: Jörgen Appelgren

Men ser avmattning på exempelvis mode-marknaden i Norden.

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar ett bruttoresultat på 65 miljoner kronor (66) för det andra kvartalet. Bruttomarginalen var 22,5 procent (23,2). Förändringar i kundportföljen och relaterade förändringar i produktmixen, ligger bakom minskningen av bruttomarginalen, enligt bolaget.

Ebitda-resultatet blev 7 miljoner (6). Justerat för förändringsrelaterade poster var ebitda-resultatet 9 miljoner (8).

Nettoomsättningen var 289 miljoner kronor (283).

Resultatet efter skatt blev -7,1 miljoner kronor (12,7) och resultat per aktie låg på -0:16 kronor (0:29).

Tradedoublers resultat under andra kvartalet 2019 var något lägre än förväntat, men fortfarande i linje med utvecklingen under de senaste kvartalen, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Generellt såg vi en avmattning i verksamheten under andra kvartalet för vissa kunder och för vissa marknader där kunder spenderat mindre budget än vanligt. Orsakerna till denna avmattning är huvudsakligen individuellt på kundsidan, men vi såg också en avmattning inom specifika branscher på några marknader, som till exempel inom mode i Norden", kommenterar Tradedoublers vd Matthias Stadelmeyer.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom