Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Trelleborg minskar ned personalstyrkan

2019-07-18 13:27
Foto: Copyright Trelleborg AB / Handout /TT

"Har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden."

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 1.092 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Analytikernas förväntningar låg enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser i genomsnitt på ett resultat före skatt på 1.112 miljoner kronor.

I resultatet ovan ingår jämförelsestörande poster om -118 miljoner kronor. Väntat var -57 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, ebit, exklusive engångsposter landade på 1.321 miljoner för perioden. Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 1.270 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 9.361 miljoner kronor. Här väntades i snitt 9.305 miljoner kronor, enligt Infront Data. Organiskt ökade försäljningen med 0 procent, vilket var väntat.

Trelleborg spår en efterfrågan för det tredje kvartalet i nivå med det andra kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det framgår av bolagets rapport för det andra kvartalet.

"För det tredje kvartalet blir vår bedömning att efterfrågan sammantaget kommer vara i nivå med årets andra kvartal, dock med en ofördelaktig försäljningsmix vilket bedöms påverka resultatet något negativt. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden", skriver vd Peter Nilsson i rapporten.

Utsikterna i förra rapporten var att efterfrågan under det andra kvartalet skulle vara i nivå med det första kvartalet.

Trelleborg har under slutet av det andra kvartalet "proaktivt" initierat åtgärder för att sänka kostnader, primärt genom riktade personalminskningar, för att adressera en förväntad vikande efterfrågesituation inom delar av koncernen.

Dessa initiativ kommer att generera kostnader av engångskaraktär. Bolagets uppskattning är att årets omstruktureringskostnader kommer uppgå till cirka 500 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 250 miljoner kronor jämfört med tidigare kommunikation.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom