Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Trelleborgs vinst något under förväntan

2019-02-13 07:56
Foto: Trelleborg AB

Verkstadsbolaget Trelleborg redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Utdelningen höjs som väntat.

Omsättningen uppgick till 8 342 miljoner kronor (7 708), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 320. Organiskt ökade försäljningen med 3 procent. 

Rörelseresultatet blev 879 miljoner kronor (614), väntat rörelseresultat var 942. Rörelsemarginalen var 10,5 procent (8,0). Jämförelsestörande poster uppgick till netto -176 miljoner kronor (-69). 

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 977 miljoner kronor (928), väntat var 1 013, med en rörelsemarginal på 11,7 procent (12,0). 

Resultatet före skatt var 801 miljoner kronor (557). 

Resultatet efter skatt blev 601 miljoner kronor (273), analytikerkonsensus 651. 

Trelleborg föreslår 4,75 kronor i utdelning (4,50), väntat 4,75.

Efterfrågan bedöms i det första kvartalet vara i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom