Trendbrott i Hemtex

2012-05-08 07:32 Affärsvärlden Redaktionen

Hemtex redovisar ett resultat efter skatt på -37,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (-53,7) och bolaget noterar att den positiva trenden fortsätter.

Resultatet per aktie uppgick till -0:39 kronor (-1:31).

Nettoomsättningen uppgick till 196 miljoner kronor (187). I jämförbara butiker var försäljningsförändringen 15 procent (-23).

Bruttomarginalen uppgick till 55,4 procent (56,9).

Rörelseresultatet blev -36 miljoner kronor (-49,9).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51,7 miljoner kronor (-126).

Hemtex noterar att 2012 har börjat i samma positiva trend som den föregående halvårsperioden. Försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker har förstärkts under kvartalet och uppgick till 13 procent i Sverige samt 23 procent i Finland, vilket gjorde att nettoomsättningen ökade med 4,9 procent under första kvartalet.

Det skriver Hemtex i sin delårsrapport.

Bolaget har nu förhoppningar om att ett kraftigt negativt år för svensk heminredningshandel går mot sitt slut.

- Jag vill dock understryka att marknadsläget är svårbedömt och vi kan därför inte förvänta oss en positiv draghjälp i ett kortare perspektiv, säger tillförordnat vd Peder Larsson.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom