Tribonas förvaltningsresultat stiger

2016-01-28 07:45 Affärsvärlden SIX

Fastighetsbolaget Tribona redovisar ett förvaltningsresultat på 34 miljoner kronor (25) för det fjärde kvartalet 2015.

Driftnettot var 79 miljoner kronor (79).

Hyresintäkterna uppgick till 102 miljoner kronor (100).

Värdeförändringar på fastigheter var -1 miljoner kronor (-119) och på ränteinstrument +38 miljoner kronor (-64).

Resultatet före skatt var 71 miljoner kronor (-157).

Nettoresultatet var 59 miljoner kronor (-155), motsvarande 1,2 kronor per aktie (-3,2).

Styrelsen föreslår ingen utdelning om för helåret 2015 (0,50).

Tribona är under uppköp av Catena.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS