Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Troax resultat sjönk i det fjärde kvartalet

2018-02-12 12:41
Foto: Troax

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 4,1 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2017 (6,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:21 euro (0:32).

Periodens skattekostnad har påverkats med -2,2 miljoner euro beroende på en sänkning av bolagsskatten i USA från 35 till 21 procent. Effekten är hänförlig till förvärvet av Folding Guard.

Rörelseresultatet minskade till 8,3 miljoner euro (9,4). Föregående år påverkade inlösen av värdepapper samt omräkning av pensionsskuld (PRI) rörelseresultatet positivt med 1,2 miljoner.

Rörelsemarginalen minskade till 20,2 (29,5) procent.

Nettoomsättningen uppgick till 41 miljoner euro (31,9). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent.

Orderingången var 38,4 miljoner euro (32,8).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4:25 kronor per aktie (3:75).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom