Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Troax vd: Underliggande orderingång lägre än tidigare

2018-02-12 13:05
Det behöver bli verkstad för att regeringens nyindustrialiseringsstrategi ska lyckas. Då krävs satsningar som Automation Småland – där målet är att bli världsbäst på automation, skriver gästkrönikören. Foto: Troax

Troax omsättning ökade med 15 procent organiskt i det fjärde kvartalet och enligt bolagets vd Thomas Widstrand låg flera geografisk marknader bakom uppgången. Det stora undantaget heter Storbritannien.

"Utvecklingen har varit speciellt stark i Kontinentaleuropa och Norden, men även Nya marknader har haft ett bra kvartal. I UK har vi fortsatt under fjärde kvartalet sett vissa negativa effekter av svagare investeringsvilja hos vissa kundgrupper, troligen orsakade av osäkerhet kring bland annat Brexit-frågan", skriver han i rapporten i vilken det även framgår att bolagets omsättning ökade på alla marknader utom just Storbritannien som 2016 stod för cirka 15 procent av bolagets försäljning.

Troax, som säljer områdesskydd för industrin, redovisar samtidigt en organisk tillväxt i orderingången om 4 procent. Thomas Widstrand betonar att orderingången i det fjärde kvartalet 2016 påverkade av "större engångsorder" från bilindustrin.

"Tillväxtökningen är dock något lägre under fjärde kvartalet, även exklusive dessa order", skriver han vidare.

Troax rörelseresultat i det fjärde kvartalet uppgick till 8,3 miljoner kronor, en nedgång från 9,4 miljoner.

"Resultatet för kvartalet hamnar på ungefär samma nivå som föregående år, när vi exkluderar effekten av inlösen av värdepapper samt justering PRI skuld, vilket skedde föregående år", skriver Troax vd.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom