Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Trögt för kvinnligt företagande

2011-03-04 09:22

Antalet kvinnor som driver företag ökar, dock går det mycket långsamt visar en ny rapport. Endast var femte styrelseledamot är kvinna, en ökning med 2,5 procentenheter på tio år.

En ny rapport från affärsinformationsföretaget PAR har granskat kvinnligt företagande i Sverige. Rapporten visar att var fjärde företagare är kvinna. Andelen kvinnliga företagare (näringsaktiva kvinnor) har ökat med 2,0 procentenheter från 2001, då siffran var 24,6 procent mot dagens 26,6 procent.

Under samma period har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat med 2,5 procentenheter från 16,7 till 19,2 procent. 

Britt-Marie Torstensson, ordförande för nätverket Winett som samordnar resurscentrum för kvinnors företagande kommenterar rapporten för Dagens Industri.

- Man blir fundersam eftersom det hela tiden avsätts pengar till detta, både av tidigare regeringar och den nuvarande, säger hon till Dagens Industri.

Mest jämlika bransch är enligt PAR:s analys hälsa och utbildning som har 33,2 procent kvinnliga styrelseledamöter och 48,7 procent näringsaktiva kvinnor.

Britt-Marie Torstensson tror sig se en förklaring till varför just dessa branscher har relativt många kvinnor.

- Kvinnor finns i branscher som skola och vård. De är ofta politiskt styrda och där är det inte lika lätt att tjäna pengar, säger Britt-Marie Torstensson till DI.

I botten återfinns byggbranschen som är mest ojämlik med endast 8,2 procent kvinnliga styrelseledamöter. Näst sämst är IT- och elektronikbranschen med 11,8 procent kvinnor i styrelserna.

Rapporten är uppdelad på kommuner. I topp ligger Vaxholms kommun i Stockholm med 36,6 procent näringsaktiva kvinnor och 28,8 procent kvinnor i styrelsen. Bottenkommun är enligt undersökningen Boxholms kommun i Östergötlands län där endast 18,6 procent är näringsaktiva kvinnor och var tionde kvinna får komma in i styrelserummet.

Kvinnor i styrelser

Bransch Andel näringsaktiva kvinnor Andel kvinnor i styrelserna
Hälsa & Utbildning 48,7 33,2
Sällanköp 38,1 25,4
Material 32,9 12,1
Dagligvaror 31,5 25,3
Företagstjänster 26,2 20,6
Telekom & Media 20 19,4
Finans & Fastighet 18,7 16,2
Energi & Miljö 15,5 13,7
Industrivaror 11,1 11,8
Byggnadsindustri 5,3 8,2
(Källa: PAR)    

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom