Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Trojkan vill att cypriotiska småsparare ska slippa skatt

2013-03-19 13:43

Trojkan och alla euroländer föredrar nu att alla cypriotiska banksparare med sparmedel under 100.000 euro ska undantas från insättningsskatten. Det uppgav EU-källor på tisdagen.

"Uppenbarligen tror inte den cypriotiska regeringen att den kan få stöd för detta i parlamentet. Vi får se var cyprioterna kan enas om och vad parlamentet kan acceptera", sade en EU-källa.

När räddningspaketet för Cypern ska sättas samman har manöverutrymmet begränsats kraftigt av att IMF har satt ett tak på 10 miljarder euro för totala nödlån till Cypern för att den cypriotiska statsskulden skulle vara uthållig. Landets behov uppgår dock till 17 miljarder euro, men det skulle ha inneburit en statsskuld på över 180 procent. Alltså måste Cypern hitta 7 miljarder euro på annat håll.

"Cypern måste kunna försäkra trojkan att man kan mobilisera dessa resurser, 7 miljarder, inom landet. Samtalen har pågått i nio månader, så det finns ingen lätt lösning", sade en EU-källa.

"Även ett litet underskott i kalkylen skulle vara ett problem. IMF har gjort det mycket klart", fortsatte källan.

När tanken på en bail-in, att Cyperns kreditorer skulle tvingas till förluster, avskrevs, tog tjänstemän i eurogruppens arbetsgrupp fram förslaget on engångsskatt på insättningar.

Vid eurogruppens förhandlingar natten till lördagen förespråkade bland annat EU-kommissionen en betydligt lägre skattesats för sparare med mindre än 100.000 euro i innehav. Uppgörelsen då blev till sist en skatt på 6,75 procent för dem och 9,9 procent för sparmedel över 100.000 euro.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom