Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tuffa siffror för svensk industri

2019-12-06 10:11

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,9 procent i oktober, jämfört med månaden före, enligt SCB.

Orderingången från hemmamarknaden steg 1,7 procent medan exportorderingången sjönk 2,4 procent.

Jämfört med samma månad föregående år minskade den totala orderingången med 5,4 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden sjönk 3,5 procent och exportorderingången steg 0,7 procent.

I september sjönk orderingången totalt med oreviderade 0,2 procent jämfört med månaden före och sjönk med reviderade 1,4 procent jämfört med samma månad 2018 (-1,5).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom