Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Tufft läge för detaljhandeln"

2019-06-13 08:25
Foto: HUI Research

Den svenska detaljhandelns försäljning väntas öka med 2,5 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020.

Det framgår av HUI Researchs nya konjunkturprognos.

I den senaste prognosen, i mars, väntades detaljhandeln öka med 2,5 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020.

HUI Research konstaterar att den svenska konjunkturen har mattats av under det senaste året och de flesta prognosmakare spår en svag tillväxt i ekonomin under 2019 och 2020. Trots en starkare tillväxttakt än förväntat, 2,1 procent under första kvartalet 2019, ligger HUI:s BNP-prognoser i stort kvar fast, med en uppgång om 1,4 procent i år och 1,2 procent nästa år.

De starkaste tecknen på en avmattning av konjunkturen kommer från hushållen. BNP-komponenten hushållens konsumtion uppvisade nolltillväxt under första kvartalet och KI:s hushållsindikator är på den lägsta nivån sedan 2012.

"Detaljhandeln befinner sig i ett tufft läge. Affärerna möter strukturella utmaningar såsom digitalisering och globalisering. Till detta ser hushållen ut att hålla hårdare i pengarna", säger Jonas Arnberg vd på HUI Research.

Tecken på den strukturomvandling handeln går till mötes står att finna i siffror för e-handelns utveckling. Tillväxten för e-handeln var hela 15 procent första kvartalet och allra starkast utvecklades dagligvaruhandeln.

Jonas Arnberg framhåller att dagligvaruhandeln är detaljhandelns största delbransch men också den med lägst e-handelsandel och har därmed bidragit till att driva besöksflöden till den fysiska handeln.

"Ifall dagligvaruhandeln flyttar ut på nätet samtidigt som en lågkonjunktur slår till väntar tuffa tider för den fysiska handeln", säger Jonas Arnberg.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom