Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tung förlust för Collector

2020-02-13 08:01
Foto: Collector

Nischbanken Collector redovisar en förlust mot föregående periods vinst på grund av den stora kreditförlustreservering som bolaget tidigare aviserat.

Rörelseintäkterna uppgick till 671 miljoner kronor (563).

Låneportföljen ökade med 14 procent till 29 880 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -680 miljoner kronor (191). Justerat rörelseresultat var 145 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -489 miljoner kronor (154).

Resultat per aktie hamnade på -4,76 kronor (1,50).

Collector föreslår ingen utdelning (0).

K/I-talet, kostnader i relation till intäkterna, sjönk till 0,63 (0,43). Målet om ett K/I-tal under 0,40 ligger fast. Avkastningen på eget kapital var negativt för perioden (18,1).

Bolaget kom under fjärde kvartalet att ta på sig en extra kreditförlustreservering på 800 miljoner kronor på mer konservativa antaganden om framtiden.

"Den extra kreditförlustreserveringen får till följd att vår totala kapitalrelation tillfälligt understiger bedömda regulatoriska kapitalkrav. Vi har försett Finansinspektionen med rapporter som förklarar händelserna och beskriver vår plan för Collector framåt. Vi har även fått möjligheten att träffa Finansinspektionens representanter vilket vi uppskattar", skriver vd Martin Nossman.

Det fjärde kvartalet har även kännetecknats av att bolaget valt att åter fokusera på kärnverksamheten.

"Vi har under hösten upphört med nyutlåning av bolån och i december slutfördes avyttringen av vår svenska uppdragsinkassoverksamhet Colligent. I början av 2020 har vi även tagit beslut om att avyttra Collector Ventures. Vi tar därmed Collector in i nästa fas och väljer att fokusera på vår kärnverksamhet", skriver Collector vd:n.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom