Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tungt vinsttapp i Clas Ohlson

2018-12-05 07:09
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Programkostnader tynger Clas Ohlsons andra kvartal. Nu stänger detaljhandlaren butikerna utanför Norden.

Avvecklingen av butiksnätet i Storbritannien och Tyskland kommer att beröra cirka 150 medarbetare och den totala avvecklingskostnaden beräknas uppgå till maximalt 210 miljoner kronor.

"Styrelsen har beslutat om en ny inriktning för Clas Ohlsons internationella marknadsnärvaro utanför Norden som framåt fokuseras på e-handel", heter det.

Beslutet kommer medföra en positiv effekt på rörelseresultat motsvarande cirka 75 miljoner kronor per år när avvecklingen är genomförd.

"Planeringen inför stängning av de berörda butikerna kommer att göras med noga övervägande av respektive butiks hyresvillkor för att optimera avvecklingskostnaden totalt sett. Den beräknade avvecklingskostnaden kommer att redovisas i niomånadersrapporten", skriver bolaget.

Clas Ohlsson skriver i rapporten att bolaget utanför Norden vill "etablera en skalbar affärsmodell" med lägre finansiella risker.

"Verksamheten i Storbritannien går efter 10 år fortsatt med betyande förlust även efter de åtgärder som vidtagits för att optimera butiksnätet de senaste åren. Utvärderingen av den pilot som gjorts med fyra butiker i Tyskland visar att verksamheten inte förmår leverera enligt plan och att rätt förutsättningar därmed inte finns för att nå lönsamhet", skriver Clas Ohlsons vd Lotta Lyrå i rapporten.

Bolagets försäljning utanför Norden uppgick till 137 miljoner kronor under räkenskapsårets första halvår, en ökning med 5 procent i lokal valuta och motsvarande drygt 3 procent av koncernens försäljning.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 uppgick till 33 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 125 miljoner kronor.

Rörelseresultatet har påverkats av extraodinaära kostnader om totalt 91 miljoner kronor. Det handlar om kostnader av engångskaraktär samt kopplade till handlingsprogrammet CO100+.

Underliggande rörelseresultat blev 124 miljoner kronor (140)

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på 76,7 miljoner, enligt Bloomberg News.

Bruttomarginalen uppgick till 41,6 miljoner kronor, mot fjolårets 41,2.

Försäljningen om 2.157 miljoner kronor är känd sedan tidigare. I jämförbara butiker och rensat för valuta var försäljningen 1 procent högre.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom