Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tungviktaren: Bästa köpläget sedan 1958

2012-11-15 12:57

Tungviktaren David Rosenberg är inte känd för att haussa aktiemarknaden. Men rådande klimat gör att aktier ser överlägset bättre ut än obligationer, hävdar han.

David Rosenberg, chefsekonom och strategen på Gluskin Sheff, skriver i en kommentar att investerare blir tvungna att exponera sig mot aktiemarknaden och släppa statspapper med tanke på rådande utveckling.

Detta till följd av att den amerikanska centralbanken Fed genom stimulanser skapat en marknad som kantas av negativa räntor som därmed förändrat förhållandet mellan aktiers och obligationers avkastningsnivåer.  

Rosenberg noterar att direktavkastningen genom utdelning från amerikanska aktielistan S&P 500 nu är tre gånger så hög som avkastningen på amerikanska femåriga statspapper. Samtidigt försvagas ekonomin och bolagens intäkter i takt med att räntorna sjunker. Men eftersom de låga räntorna som väntas bli ännu lägre, eller åtminstone ligga kvar på samma låga i nivåer i flera år, används i matematiska modeller för att diskontera framtida vinster ger det en effekt att förväntningarna på framtida intäkter inte sänks som vid en högre räntenivå. 

"Jag tror att de investerare som söker sig till kontanter, kontantliknande instrument eller statsobligationer för trygghetens skull måste inse att ränteintäkter är en fullfjädrad baissemarknad och att aktieutdelningar är en massiv haussemarknad", skriver David Rosenberg och påpekar att förhållande delvis är kopplat till vad Fed gör i och med dess invasion på räntemarknaden som dragit ned yeilden på femåriga statsobligationer till 60 baspunkter.

"Detta i en tid då direktavkastningen på aktiemarknaden är närmare 2,3 procent. Det skapar ett gap marknaderna emellan på 170 baspunkter vilket är det största sedan 1958", skriver David Rosenberg, via Pragcap.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom