Två bankpunkter oroar Draghi

2012-05-31 08:42 Affärsvärlden Redaktionen

Europeiska centralbanken oroas av två aspekter av bankernas anpassning, att de samtidigt kan ge stöd åt tillväxten och att den är tillräcklig för att återskapa förtroendet.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en utfrågning i Europaparlamentets ekonomiska utskott på torsdagen. Han deltog i egenskap av ordförande för Europeiska systemrisknämnden.

Data från många EU-länder visar på en stabilisering av finansieringsförhållandena under början av året.

"Men turbulensen nyligen understryker osäkerheten för utsikterna för finansieringsförhållandena, givet kopplingen till sundheten hos bankernas balansräkningar och den indirekta kopplingen mellan balansräkningarna och ländernas sårbarhet", sade ECB-chefen.

En viktig lärdom de senaste åren är att beslutsfattare måste ha tillräckliga verktyg för att i förväg bemöta systemrisker i finanssystemet.

Mario Draghi välkomnade framstegen mot ny lagstiftning om kapitalkrav för både banker och försäkringsbolag, samt finansmarknadens infrastruktur (Emir).

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom