Tyska regeringen sänker BNP-prognos

2016-01-27 11:40 Affärsvärlden SIX

Den tyska regeringen har sänkt sin prognos för BNP-tillväxten 2016 till +1,7 procent, från den tidigare bedömningen om +1,8 procent. Det rapporterar Reuters.

Nedrevideringen motiveras med effekten från inbromsningen i tillväxtmarknaderna på den tyska exportindustrin.

Regeringen uppger att en robust privatkonsumtion kommer att vara motorn i tillväxten, och att budgeten kommer att vara balanserad under 2016 trots högre utgifter för infrastruktur och migrationsrelaterade kostnader.

"Den tyska ekonomin är i god form", säger regeringen, som tillägger att statsskulden som andel av BNP väntas falla under 70 procent under 2016 för första gången på flera år.

Regeringen räknar med att privatkonsumtionen kommer att öka med 1,9 procent under 2016, jämfört med +1,9 procent under 2015.

Exporten förväntas stiga med 3,2 procent 2016, jämfört med ökningstakten på 5,4 procent under 2015. Importen bedöms samtidigt komma att öka med 4,8 procent, att jämföra med +5,7 procent under 2015.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom