Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tysklands inköpschefer mindre optimistiska

2018-01-24 09:40
Foto: jbdodane / Alamy

Den tyska industrins sammanvägda inköpschefsindex (Composite PMI) sjönk till 58,8 i januari från 58,9 föregående månad.

Det visar preliminär statistik. Enligt Reuters prognosenkät väntades ett index på 58,6.

Index för tjänstesektorn steg till 57,0 i januari jämfört med 55,8 föregående månad. Här väntades ett index på 55,6.

Index för industrin sjönk till 61,2 i januari jämfört med 63,3 föregående månad. Väntat var ett index på 63,0.

Markit-ekonomen Phil Smith säger i en kommentar att den privata sektorn i Tyskland har lyckats bibehålla ett starkt momentum i början av 2018, med ett utfall för det sammanvägda PMI nära 80-månadershögsta nivån från i december.

Han tillägger att enkätresultaten visar på stigande pristryck, drivet främst av ökande kostnader i tillverkningsindustrin

"Den månatliga ökningen genomsnittliga priser för varor och tjänster var den kraftigaste på nära sju år när robust underliggande efterfrågan tillät skicka vidare delar av bördan av de ökade kostnaderna", säger Phil Smith.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom