Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tyskt industri-PMI som förväntat

2016-07-22 09:38

Den tyska industrins inköpschefsindex för tillverkningssektorn uppgick till preliminära 53,7 i juli. Det kan jämföras med förväntningarna på 53,4 och förra månadens definitiva utfall som var 54,5.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn var preliminära 54,6 under månaden. Förväntningarna uppgick här till 53,2 och förra månadens utfall var 53,7.

Det sammanvägda produktionsindexet (Composite Output Index) klättrade till 55,3 i juli, från 54,4 i juni. Nivån är den högsta på sju månader.

Ett tal över 50 indikerar expansion medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

"Den tyska ekonomin fortsätter sin oavbrutna tillväxttrend under början på det andra halvåret 2016, där huvudsiffran för PMI når sin högsta nivå sedan slutet på förra året. Starka medvindar från en hälsosam arbetsmarknad och stigande efterfrågan driver ekonomin framåt, samtidigt som företagen hittills inte ser ut att påverkas av Storbritanniens beslut att lämna EU." Det kommenterar Markit-ekonomen Oliver Kolodseike på fredagen.

Undersökningen visade också att insatsvarukostnaderna steg i den snabbaste takten på över ett år. Företagen var ändå generellt sett tveksamma till att höja försäljningspriserna med anledning av hård konkurrens, fortsatte Kolodseike.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom