Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

UBS: Här får investerare räkna med ett svagt 2020

2019-11-15 11:09
Foto: Andy Wong/TT

Investerare bör förbereda sig på låg avkastning under 2020, då handelskriget mellan USA och Kina väntas dra ned tillväxten. Tillväxten kommer dock sannolikt att hämta sig under andra hälften av 2020, säger UBS Asienstrateg Niall MacLeod till South China Morning Post.

Bolagen försöker enligt Niall MacLeod minska sina risker genom att sänka kostnaderna, skjuta investeringar på framtiden och minska lagren.

Strategen räknar med en ytterligare försvagning av den ekonomiska omgivningen under inledningen av 2020, men under andra halvåret spås den ekonomiska tillväxten börja ta fart igen. Detta bör i sin tur driva på en återhämtning för bolagens resultat, enligt Niall MacLeod, som dock inte räknar med kursåterhämtningar på mer än högst 7 procent. Året därpå kan det däremot bli mer, tror han.

"Vi ser en större återhämtning i resultaten under 2021", uppger Niall MacLeod i en analys.

I en enkät som publicerades tidigare i veckan av UBS Global Wealth Management ansåg 72 procent av de tillfrågade att investeringsmiljön nu är mer utmanande än den var för fem år sedan. Av de svarande ansåg dessutom 66 procent att marknaderna i dag är mer drivna av geopolitik snarare än bolagsfundamenta.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom